Sibcon huvudbild blå, natur.

Maskinfrästa timmerhus

Modernt timmerhus
Maskinfräst

Maskinfräst: stockarna har olika höjd, så det ger intryck av att vara handtimrat. Råvaran är vanlig fura. Denna är ordentligt torkad innan den timras. Mycket småvirkesrörelser på grund av att det är torkat och på grund av trånga knutar, som är 4mm tätare än det finns plats för. De dras vid montage ihop med hjälp av kraftiga spännremmar samtidigt som man bankar ihop dem med slägga. Knutarna är så trånga att man måste montera på detta sätt stock för stock. När vinterstormen rasar har denna typ av timmerhus bra förutsättningar att stå emot!


Modernt timmerhus
Vackert maskinfräst timmerhus