Sibcon huvudbild blå, natur.

Solel

Bild på vår husmodell
Solelspaneler på husmässan.
Visste du att hela mellersta och södra Sverige har lika mycket solinstrålning som norra Italien och stora delar av Europa? Visste du att solceller inte bara är det bästa alternativet ur ett miljömässigt utan även ur ett rent ekonomiskt perspektiv.

Det är möjligt att få hela sitt energibehov täckt av solcellspaneler, såväl uppvärmning och varmvatten som hushållsel. Utvecklingen går framåt i en rasande fart och nu är en solelanläggning redan en bra investering även ur ett rent ekonomiskt perspektiv. Det finns en möjlighet att få statligt stöd på 35% för den som installerar en solelanläggning. Vi hjälper till med att söka stöd! Med tanke på att dessa anläggningar har 20 års garanti samt en förväntad livslängd som är minst 40 år, på grund av avsaknad av rörliga delar, vet vi att det är svårt att hitta bättre alternativ på marknaden. Särskilt om man dessutom tar i beaktning att elpriset stigit med i snitt 6%/år under de senaste 20 åren. Alla andra energislag stiger också stadigt och mycket talar för att stigningen snarare riskerar att öka än minska i takt med reducerade oljelager och en alltmer integrerad europeisk energimarknad. Solelanläggningarnas långa livslängd och miljövänliga beståndsdelar i kombination med all naturlig gratisenergi som de ackumulerar, gör dem svårslagna i fråga om miljövänlighet. Vindkraft är också ett intressant alternativ för dem som ska driva stora anläggningar, men ett vindkraftverk håller inte alls lika länge och behöver dessutom ganska mycket underhåll. är ni intresserade av ett solelsystem, kontakta oss så berättar vi mera. Vi säljer både i paket med våra timmerhus och separat till andra hus. Tack vare de högeffektiva solelanläggningarna kan vi nu bygga nollenergihus med oisolerade timmerväggar. För mer information gå in på www.solelkonsulterna.se www.solelkonsulterna.se