Sibcon huvudbild blå, natur.

Ekohus

Dymlingknut, Nordisk timmerdesign.
Interiör

Vi lanserar nu en helt ny hustyp inom samma nisch som tidigare, ett naturligt boende och miljötänkande i hela byggprocessen. Alla de husmodeller vi redan har, samt skräddarsydda lösningar erbjudes nu som regelkonstruktioner med lärkfasad, isolerade med träfiberisolering, diffusionsöppet i både väggar och tak. 40cm isolering är vår standard. Med så tjock isolering är vi klart bättre än vad byggnormerna kräver och huset kan lätt göras till ett nollenergihus med hjälp av t.ex. en mindre solcellsanläggning.

Tack vare att vi använder träfiberisolering som andas, har vi minimerat riskerna med fuktproblem. Vi får även hus med bättre förmåga att lagra värme, och därmed jämnare inomhustemperatur över dygnet. Lite av samma fördelar som med ett timmerhus alltså. Fördelar med lärkfasaden är uppenbara. En fasad som kräver lite underhåll och som på samma gång är vacker. Lärken är av mycket håg kvalitet. Läs mer om vår lärk.

Presentation av ekohusen >>
Exempel på husmodell >>


Gräsö, modernt timmerhus
Väggsektion, ekohus