Sibcon huvudbild blå, natur.

Långbox

Långbox

Huset långt in i framtiden med sitt moderna formspråk. För 6-10 personer med högt ställda krav på kretsloppsanpassning. Byggs på plintar för både branta sluttningar och plan mark. Timras med våra mönsterskyddade dymlingknutar.


Långbox
Planskiss

Teknisk info

Borea: 84 kvm
Byggarea: 86 kvm