Sibcon huvudbild blå, natur.

Carport/Pannrum

Knuttimrad carport

En knuttimrad carport med plats anpassad för pelletpannrum. Alltför länge har man byggt hus med direktverkande el som uppvärmning. För de som vill uppgradera till pelleteldning eller annat så är det svårt, eftersom det sällan finns plats avsedd för detta. Denna modul gör det möjligt. Vill man inte ha ett pannrum där så får man ett rymligt förråd.

Balder, Övre plan
Sektionsskiss
Balder, Entréplan
Planskiss

Teknisk info

Byggarea: 43 kvm