Sibcon huvudbild blå, natur.

Att bygga timmerhus


Bygga timmerhus

Att bygga timmerhus med Sibcon innebär vanligtvis följande händelseförlopp:


Ritningar tas fram efter önskemål och revideras fram tills färdig planritning.

Vi räknar fram ett pris och lämnar en offert.

Bygglovsritningar upprättas.

20 - 30 tkr i betalning erläggs, pengar som dras av ifrån första fakturan på huset.

Kunden är byggherre och skickar in en bygglovsansökan.

När bygglov erhålls skrivs kontrakt på huset och produktion påbörjas.

Betalning sker löpande i takt med att huset levereras och färdigställs enligt kontrakt.

Vanligtvis klarar vi av att leverera huset 3 månader efter beställning.

Vi monterar timmerstommen på ca. 1 vecka.

Ca 6 veckor efter påbörjat montage är huset färdigt monterat vädertätt.

Alla inre arbeten vid nyckelfärdigt hus, brukar ta fyra månader till.