Sibcon huvudbild blå, natur.

Bygga timmerhus

Bygga timmerhus
Att bygga sitt timmerhus med SibCon, innebär vanligtvis följande händelseförlopp:

Ritningar tas fram efter kunds önskemål och revideras tills vi har en färdig planritning.

Vi räknar fram ett pris och lämnar en offert. Bygglovsritningar upprättas.
30 000kr i betlaning erläggs, pengar som dras av ifrån första fakturan på huset.

Kunden är byggherre och skickar in en bygglovsansökan.

När bygglov erhålls skrivs kontrakt på huset och produktion påbörjas.

Betalning sker löpande i takt med att huset levereras och färdigställs enligt kontrakt.
Vanligtvis klarar vi av att leverera huset 3 månader efter beställning.

Vi monterar timmerstommen på ca. 4 dagar.
En månad efter påbörjat montage är huset färdigt monterat vädertätt.

Alla inre arbeten om man skall ha nyckelfärdigt, brukar ta 3 månader till.